Fortsätt handla Till varukorgen

Frågor och svar

Priser och villkor för en tjänst bestäms av den tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten. När du listar de tillgängliga tjänsteleverantörerna för att välja tjänst presenteras både pris och grundläggande villkor (exempelvis bindningstid) direkt i listan. Om väljer ”Läs mer” för en leverantör visas ytterligare information om tjänsten. Här finns även avtalsvillkoren i form av ett bifogat dokument.

Det finns många leverantörer och tjänster att välja bland i vårt öppna nät. Ta en minut och fundera på vad som passar dig bäst. Till exempel:

1) Vilken hastighet behöver jag? 2) Vad får det kosta? 3) Bindningstid?

Använd gärna vår bredbandsguide för att få lite hjälp.

Om du flyttar till en lägenhet/bostad som ingår i det öppna nätet kan du ofta flytta med din tjänst om du så önskar. Om du flyttar till en lägenhet som inte ingår i det öppna nätet kan din tjänst behöva sägas upp. Ta alltid kontakt med din tjänstelevarantör för vad som gäller för just dig och din flytt.

Om det finns en uppsägningstid kopplad till tjänsten kan du bli betalningsskyldig under hela denna period, även om du väljer att sluta använda tjänsten tidigare än vad denna period anger. Vissa tjänster har även en bindningstid kopplat till sig, vilket kan innebär att du blir betalningsskyldig fram till dess att denna bindningstid har gått ut. Ta kontakt med din tjänsteleverantör om du är osäker på vad som gäller för just dig.

Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ärendet bör du fundera över följande frågor innan du kontaktar tjänsteleverantören.

1. Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget?
2. Har du testat att byta nätverkskabel?
3. Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant?


Kontakta din tjänsteleverantör om problemet kvarstår efter att du du gått igenom ovanstående frågeställningar och följt givna rekommendationer. Kom ihåg att deras felsökning underlättas ju mer information du kan ge dem. Om tjänsteleverantören bedömer att felet ligger hos kommunikationsoperatören tar tjänsteleverantören ditt ärendet vidare.

För att beställa en bredbandstjänst måste du eventuellt göra några enkla inställningar i din dator eller router. Har du tidigare haft din dator eller router inställd på statisk IP-adress, Gateway, DNS etc. måste du ställa om till dynamiskt tilldelad adress och DNS. Med DHCP slipper du bland annat göra en rad andra inställningar/konfigurationer.

Om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så skall du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på deras hemsidor eller under "felanmalan" här på Zmarket.

Zmarket är en beställningsportal för bredbandstjänster och andra tjänster som förmedlas av ditt lokala stadsnät eller din fastighetsägare.

Ett öppet bredbandsnät är ett nät där ett stort antal leverantörer av olika bredbandstjänster verkar i konkurrens med varandra. Det innebär ett brett utbud av bl.a. internettjänster och TV-tjänster att välja bland.

Med TV via bredbandsnätet får du ett stort utbud av TV-kanaler samt TV-leverantörer att välja emellan.

Som tittare får du ofta en bättre kontroll på ditt TV-tittande, inklusive möjligheten att pausa, spola tillbaka och spela upp innehåll när du vill. Möjligheten tills dessa funktioner kan dock variera mellan olika Tv-leverantörers paketeringar.

 

Du behöver i de flesta fall en TV-box anpassad till den TV-leverantör du beställer av. För mer information tag kontakt med din TV-leverantör om vad som gäller för just dig.

Ja, för att kunna ta emot digitala sändningar, oavsett om de kommer via bredbandsnätet eller via marknätet behövs en digital mottagare till varje TV. De TV-apparater som har inbyggd mottagare är inte förberedda för IPTV.

TV-boxar ansluts vanligtvis via en HDMI ingång som behöver kopplas till din TV. Har du en äldre TV-apparat kan du via en adapter ofta lösa inkopplingen, men med reducerad bildkvalite.  Du kan alltid kolla med din tjänsteleverantör vad de rekommenderar.

 

 

Det finns idag ett flertal olika TV-lösningar på marknaden. Ta kontakt med din tjänsteleverantör för att få reda på vad som gäller för just dig.

De utbud som leverantörerna av digital-TV erbjuder finns på deras hemsidor, läs där för mer detaljerad information om deras tjänster och villkor.

Om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så skall du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på deras hemsidor eller under  "felanmälan och support" här på Zmarket.

De flesta leverantörer av Bredbandstelefoni erbjuder s.k. portering av telefonnummer. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer.

Ja, i de flesta fall fungerar vanliga analoga telefoner förutsatt att det är tonvalsapparater. Kontakta din tjänsteleverantör för att få veta mer.

Nej, en Bredbandstelefoni fungerar inte vid strömavbrott eftersom bredbandsutrustningen behöver ström för att fungera.

Det finns ett flertal olika lösningar på marknaden. Tag kontakt med din larmleverantör vad som gäller för just dig. 

Om du har frågor eller stöter på problem som rör någon av dina tjänster så skall du alltid kontakta den tjänsteleverantör som du beställt tjänsten av. Kontaktuppgifter till dessa hittar du på deras hemsidor eller under "felanmälan och support" här på Zmarket.